A R'PATRIADA

(ascolta in viva voce)

 

 

E cu mai l'avéss ditt?!

Dòp tant'anni ch' nan n' frequentàv'mu 

d r'truvèr’n staséra zzà

Stàti 'ntorn a stà b’dda tàvula 'mbandita.

U cör cuntént

Mutàngh’n p' l'emozion e a böcca

 Cu tanta vògghia d' parrè

D cuntèr’s d' l'anni passàdi 'nsèmu

Sövra i bànchi d scòla.

Quànn, 'n poch ciù rànni d carusètti

L’un’cha pr’mùra

Appèna u professör d'sgéa "Ora interroghiamo",

Era cödda d' muccè’s

Darrèra i spàddi d' cu ggh' stàva s'ttat davànti

P' nan s' fè 'ngagghièr.

Bellissimi quegli anni

Ma u témp passa 'ncurrénn

S' d’v’nta rànni, ognùngh fa a so stràta

Cu p’gghia d zzà cu p’gghia d ddà..

E i cumpàgni d scòla, nan tutti però, 

S' pèrd’nu d vìsta.

Quarch'dun pöi s' n' va föra d Ciàzza

E ddà r’sta p' travagghiè.

Méntr u témp passa e i r'gordi s'annebbianu

Mancumàu c'ogn'ann r'turna puntuàu

U més d'aöst

E altrettànt puntuàu

R'turn'nu chiddi ch' s' n'èr’nu annà.

Accuscì, cam'nàn pi stràti d Ciàzza

Tutt u passà r'turna 'n mènt

E s' cum’nza a sp’rè d 'ncuntrè cöst o cö

E... cussà còm s'ha fait, cussà s' s'ha spusait, 

S' gghiav' figghi, n'vétti?!

Pöi... ciau ciau, ‘na stritta d màngh

‘N basgiöngh e...:<<N’ v'döma u pròss'm aöst>>.


Ma da l'autr'ann p' niàuti quàttr cà pr'sénti:

Rosa, Annetta, Daniela e Rosalba, nan è ciù accuscì.

Nan basta ciù 'ncuntrer’s pa stràta!

‘N còp d telèf'n

E u quartètt di beddi cumpàgni d scòla,

(S'è p' cöss: gghiù poi dì ch'è n’ bèu quartètt!)

S' r’truva ‘nsèmu i pròpi marì,

P' passè ‘na bedda sera all'insegna d r'gòrdi.


Accuscì, tra n’ puzzuddàt e n’cioccolattin

S' parra du témp ch' fu e

còm dis’géa a canzöna,

"Ch' passa e nan torna ciù".

Cussà s' pöi è vèru?

 

Rosalba Termini
novembre 2015

 


Anonimo 22 novembre 2015 21:11

Ciao Rosalba, ti ricordo piccola, una ragazza vicina di casa in via Crispi, poi non ti ho vista crescere e diventare adulta e brava nello scrivere in vernacolo chiazzis. Brava continua. Un bravo a Gaetano che ha fatto conoscere a molti questa novella autrice, che ha la fortuna di tornare a chiazza tutte l'estati e incontrare le amiche dun tempo. ciao silvio


 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna