SP’TTANN L’INCONTR

 (ascolta in viva voce)


 

Pressapòch ‘na cinquantina d’anni ‘ndarrèra, ancöra giuv’nètti

‘ntô laboratori d’ ch’m’ca, cu cam’sg bianch

e l’ôggi attènti a cö ch'u professör ggh’ d’sgeva

e chi stava fasgen d’v’nté ranni...

Ora, ömi fatti, ancöra a dritta e ca mangh tesa p’saluers...

L’öggi n’ l’öggi p’ r’ canösc’s

p’rchì dop tant’anni a fsonömia, spècialment d’ ncorcadùngh,

ha cangiàt e nan è ciù cödda d’ nâ vòta!!

Ma n’uggiada n’an basta p’ nd’v’nè a vita ‘ntèra

du veggh cumpagn d’ scòla ch'hai dananzi!

P’ cöss, sp’ttann l’ incòntr, ognungh s’ha pr’parat

na lista d’ dumanni, p’ savè tutt d’ tutti!

Chi travaggh’ ha fait nâ’ so’ vita..

S’ s’ha marià...o ha r’stat schètt...

Ggh’ n’av figghi..? E n’vëtti?

E unna stà d’ casa..?

In tànt ch’i dumanni e i r’spòsti s’ fudd’nu ntâ ment d’ognungh,

l’öggi da fantasìa vòl’nu ‘ndarrèra, n’ l’anni da bedda giuv’ntù,

e n’tras’nu n’ cödda aula d’ scòla,

unna vint-trë studenti, ancora giuv’nètti,

dav’nu già d’mustraziöngh du pròpriu s’nt’ment.

Par d’ scarìr’li com fuss òra...dda ss’ttadi ‘ntô so banch.

Talè, ggh’è...

Barba...l’iron’cu, Bevilacqua...u ‘mp’gnà, Buscemi...u sobriu

Campagna...u pos’tiv ,Di Prima...u r’spèttös, Frasca...u d’plomat’cu

Gambacurta...u spontaniu, Gambino..u pac’nziôs, Giannone...u ciù carös,

Giunta...u vol’tiv, Grita...u pràt’ch, La Martina..u posat’, Lionti..u sociev’lu

Macaluso...u sèriu, Manteo...l’introversu, Palermo...l’allègracör,

  

Patelmo...u m’st’riös, Satariano...u r’stocrat’c, Scerra...u ciù rann

Strazzanti...l’autor’tàri, Toscano...l’elegànt, Vella...u sch’rzus, Volpe..u furb.

Cussà s’ana r’stat accuscì...o a vita l’ha cangiàti ?!

P’rora basta fantast’chè,

mèggh ch turnöma chi pè n’tèrra e cu n’ béu basgiöngh,

cum’nzöma a vera pr’sen’taziöngh.

Ma non all’urbëgna...mèggh ciamè l’apéllu.

L’avöma zzà beù e pront...!

E, s’ quarch’dun nân r’sponn…p’ccà!

E’ p’richì a vita s’l’ha purtàit via…

Ma l’avöma nòmnè u’stiss, p’sent’li ancöra ntrâ gniautri.

E ggh’su padaveru!!!

Cum’nzöma…  

 

Rosalba Termini
Aprile 2016

 


anonimo 2016-04-12 20:19

Brava Rosalba! Come sempre, i tuoi versi riescono a toccare il cuore di noi giovani sessantenni.Buon ritrovo!!!


Giusi 2016-04-06 11:08

Un mosaico di ricordi, di volti che fanno l'incipit della nostra storia cui si ritorna dopo ogni percossa che la vita ci imprime. Nostalgia struggente, ma anche fertile rivisitazione di scorci di vita trascorsa, ma mai finita... Il vero volto di Rosalba celato dall'ironia per la vita! Devotamente... Giusi Costa


Didi 2016-04-05 07:26

Ho fatto molta fatica a leggere la poesia, ma alla fine, tra una pausa e l'altra, sono arrivato fino in fondo. Molto bello quello che ha scritto la signora. Ha centrato bene il pensiero di tutti. Guardando la foto, riesco a riconoscere alcuni volti. Auguro a tutti un felice incontro.

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna