POESIE

 

A P'ZZATA DI FORESTERI A R'PATRIADA COM’ S’ L’ AVESS ACCETTAT ...ANCORA M’ R ’SÖNA N ’L’ARÉGG... 'N R'GORD D' L'BERTA' SP’TTANN L’INCONTR AÖI T’ FRUNTȦSTI D’ SALUĖR’M ERA SO...PANGH E CIN’MU P’ NAN FÈLI CIÙ SCAPPÈ CÖSS È DDA CARÉZZA NTȂ GNUNÀDA IN MEZZO A TANTA CANDIDA NEVE DAMÀGG! MUZZ’CÖI D VỈTA P’ CU VĖNGH U NATÀLI?! I DÖI S'GNURI (A vita e a mort) LA BIDELLA L’ÀRBULU DA MI’ VÌTA INNO ALL’AMICIZIA T SÙSI ‘NA MATTÌNA AMARCORD  A R’NASC'TA  FILASTROCCA DELLA BUONANOTTE...IN BICICLETTA ANDALUSIA APPÈNA N’ANN S’N’VA PRIMA PUISÌA P’NZÉRI PERCHE' SOLO A NATALE AUGURI 2018 LA BEFANA OTTONARI IN FILASTROCCA COS'E' UN HAIKU A VANEDDA MARINU DEDICATA A NOI... LE DONNE U CARR’VÈR R’TRATT DU MI PAIS SAN VALENTINGH

 

apzzadaA P'ZZATA DI FORESTERI   collageA R'PATRIADA   fichidindia1COM’ S’ L’ AVESS ACCETTAT
 
 
 
FasceddaANCORA M’ R ’SÖNA N ’L’ARÉGGI   castellina'N R'GORD D' L'BERTA'   chimiciSP’TTANN L’INCONTR
 
 
 
papAÖI T’ FRUNTȦSTI D’ SALUĖR’M   cinema_Ariston1ERA SO...PANGH E CIN’MU   Incontro_1P’ NAN FÈLI CIÙ SCAPPÈ
 
 
 
cossCÖSS È   cianfrusaglieDDA CARÉZZA NTȂ GNUNÀDA   Angelina1IN MEZZO A TANTA CANDIDA NEVE
 
 
 
ZzuPnuzzuDAMÀGG!   ViaCrispiMUZZ’CÖI D VỈTA   Natale2016P’ CU VĖNGH U NATÀLI?!
 
 
 
due signoreI DÖI S’GNÙRI   bidellaLA BIDELLA   albero_pinoL’ÀRBULU DA MI’ VÌTA
 
 
 
maniINNO ALL’AMICIZIA   fuocoT SÙSI ‘NA MATTÌNA   collage_CeresAMARCORD
 
 
 
PiazzaA R’NASC'TA   biciclettaFILASTROCCA DELLA BUONANOTTE...IN BICICLETTA  andalusiaANDALUSIA
 
 
 
2018APPÈNA N’ANN S’N’VA   prima poesiaPRIMA PUISÌA   pensieriP'NZERI
 
 
 
2018AUGURI 2018   PERCHÉ SOLO A NATALEPERCHÉ SOLO A NATALE   pensieriLA BEFANA
 
 
 
filastroccaOTTONARI IN FILASTROCCA   haikuCOS'E' UN HAIKU  pensieriA VANEDDA MARINU
 
 
 
Mano di DioDEDICATA A NOI... LE DONNE   U CARR’VÈRU CARR’VÈR   pensieriR’TRATT DU MI PAIS
 
 
 
filastrocca SAN VALENTINGH

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna